Czasownik modalny CAN w języku angielskim: prezentacja

Tworzenie zdań z czasownikiem modalnym CAN

Angielski czasownik modalny can

Zastosowanie czasownika modalnego CAN

Używamy czasownika modalnego CAN, gdy chcemy powiedzieć, że możliwe jest zrobienie czegoś. np:
You can take a bus to get to the city centre.

Używamy formy przeczącej CAN'T ( CANNOT ), gdy chcemy powiedzieć, że nie jest możliwe zrobienie czegoś.
We can't take a taxi because we've only got $10.

Należy pamiętać, że po czasownikach modalnych zawsze używamy podstawowej formy czasownika bez TO. Nawet w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie używamy końcówek -s!
He can eat Chinese food in the city centre.

Używając czasowników modalnych, w tym czasownika modalnego CAN nigdy nie używamy form DO i DOES do tworzenia pytań. Pytania tworzymy wykorzystując do tego celu szyk przestawny wyrazów.
Can we find taxis in the city centre?