Części mowy w języku angielskim

Rzeczownik

Rzeczownik mówi nam w jaki sposób nazywamy kogoś lub coś. Na przykład rzeczownik może być:
imieniem osoby: Tom, Chris, Bob
nazwą zawodu actor, doctor, singer
nazwą rzeczy car, chair, roof
nazwą miejsca London, Leeds, Warsaw
nazwą cechy courage
nazwą czynności laugher/laughing.
Rzeczownikami są nazwy jakie nadajemy ludziom, rzeczom etc. po to aby je określać. Wiele rzeczowników jest używanych po określnikach np. a, the, this i często często łączą się one z innymi wyrazami tworząc frazy nominalne (wyrażenia rzeczownikowe) the man next door, the old broom, that tall building.
czytaj więcej o rzeczownikach

Przedimek

W języku angielskim (w odróżnieniu od języka polskiego) są wykorzystywane przedimki. Jak już sama nazwa sugeruje występują one przed rzeczownikami. Dzięki nim możliwe jest na przykład dokładne określenie jaką osobę lub rzecz mamy na myśli. Do przedimków należą: a, an, the
czytaj więcej o przedimkach

Zaimek

Zaimki w języku angielskim nazywane są 'pronouns'. Zaimki, jak już nam sama nazwa podpowiada, mogą być stosowane zamiast rzeczowników lub wyrażeń rzeczownikowych. Z reguły na stosujemy rzeczowników po zaimkach, z wyjątkiem nietypowych sytuacji np. you students, she-bear. Używamy takich zaimków jak: he, she, it, they kiedy dokładnie wiemy do kogo lub czego się odnosimy.
czytaj więcej o przedimkach