Kolokacje w języku angielskim

Dopasuj wyrazy aby utworzyć właściwe kolokacje stosowane w języku angielskim.
true or
ask
introduce
complete the
capital
classroom
check your
do the
follow the
write in your