Szyk wyrazów w angielskich pytaniach ćwiczenie 1

Uszereguj następujące wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne pytanie w języku angielskim.


Twoja wyszukiwarka