Gerund bezokolicznik ćwiczenia

Ćwiczenie

Wybierz właściwe formy gerund lub bezokolicznik aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Bezokolicznik
Gerund