Gerund infinitive ćwiczenia

Ćwiczenie

Wybierz właściwą odpowiedź do podanych zdań w języku angielskim. To ćwiczenie ma na celu sprawdzenie znajomości poprawnego stosowania form bezokolicznika w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Gerund