Angielski dopełniacz saksoński odpowiedzi

Ćwiczenie Sprawdź czy potrafisz zamienić następujące wyrażenia na angielski dopełniacz saksoński.
Aby sprawdzić kliknij na trzy znaki zapytania.
Potrzebujesz pomocy? Rzeczowniki
Dopełniacz saksoński
the house of Tom Tom’s house
the help of his friends his friends’ help
the trousers of my brother my brother’s trousers
the plays of Shakespeare Shakespeare’s plays
the work of good learners good learners’ work
the book of the teacher the teacher’s book
the pencil of the student the student’s pencil
the tools of the employees the employees’ tools
the hat of his father his father’s hat
the streets of Olsztyn Olsztyn’s streets