Angielski mowa zależna ćwiczenia

Ćwiczenie

Przekształć następujące zdania na mowę zależną w języku angielskim. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na trzy znaki zapytania.

Potrzebujesz pomocy?

Mowa zależna
 • My brother is in hospital.
 • Bob said that ? ? ?

 • I haven’t seen Bob for 5 days.
 • Bob said that ? ? ?

 • I’ve been playing football a lot recently.
 • Bob said that ? ? ?

 • I don’ t know what Chris is doing.
 • Bob said that ? ? ?

 • I hardly ever go to a swimming pool these days.
 • Bob said that ? ? ?

 • I work 10 hours a day.
 • Bob said that ? ? ?

 • She has had a baby.
 • Bob said that ? ? ?

 • I’ll tell Tom I saw you.
 • Bob said that ? ? ?

 • Bob had an accident last week.
 • Bob said that ? ? ?

 • Tom and Susan are getting married next month.
 • Bob said that ? ? ?