Mowa zalezna jezyk angielski

Ćwiczenie

Przekształć następujące zdania na Mowę Zależna w języku angielskim. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na trzy znaki zapytania.

Potrzebujesz pomocy?

Mowa zależna
 • My name’s James.
 • He said ? ? ?

 • I’m writing an email.
 • She said ? ? ?

 • I’m waiting for Tom.
 • He said ? ? ?

 • I don’t like the idea.
 • He said ? ? ?

 • The car isn’t at my house.
 • She said ? ? ?

 • The washing machine’s broken down.
 • He said ? ? ?

 • I’m working.
 • He said ? ? ?

 • I don’t smoke
 • Mary said ? ? ?

 • We’re worried about Tom.
 • They said ? ? ?

 • I’m waiting for my exam results.
 • Tom said ? ? ?