Angielskie czasowniki nieregularne

Ćwiczenie

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
InfinitivePast simplePast participleZnaczenie
1. bewas/werebyć
2. beatbić
3. becomestać się
4. beginzaczynać
5. bentzginać
6. bitgryźć
7. bledkrwawić
8. blowndmuchać
9. breakłamać
10. broughtprzynosić
11. broadcastnadawać
12. builtbudować
13. burntpalić
14. burstpękać
15. buykupować
16. catchłapać
17. chosewybierać
18. cameprzychodzić
19. costkosztować
20. cutciąć