Tabela czasowniki nieregularne angielski

Ćwiczenie

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
Infinitive Past Simple Past participle Znaczenie
1. give dawać
2. go iść, pójść, chodzić
3. grow rosnąć, hodować
4. hang wieszać, powiesić
5. have mieć, posiadać
6. hear słyszeć
7. hide ukrywać, kryć, chować
8. hit uderzać, uderzyć, bić
9. held trzymać, odbywać
10. hurt zranić, ranić
11. kept utrzymywać
12. knelt klęczeć, klękać
13. known wiedzieć, znać
14. laid kłaść, położyć
15. led prowadzić, kierować
16. learn uczyć się
17. left opuszczać, zostawiać
18. lent pożyczać coś komuś
19. let pozwalać
20. lay leżeć