Lista czasowników nieregularnych angielski

Ćwiczenie

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
1. castrzucać
2. chidezbesztać, skarcić
3. cleaverozłupywać, łupać
4. clinglgnąć, uczepić się
5. clotheubierać, oblekać
6. creptskaradać się
7. crowpiać, zapiać, gaworzyć
8. dareśmieć, nie bać się
9. dwellmieszkać, zamieszkiwać
10. fedkarmić
11. feelczuć
12. fleduciekać, czmychać
13. flungrzucać, ciskać
14. forbearpowstrzymywać
15. forbidzakazywać, zabraniać
16. forecastprzewidywiać, prognozować
17. foreseeprzewidywać, przewidzieć
18. foretoldprzepowiadać, prorokować
19. forsakeporzucać, opuszczać
20. forswearwypierać się