Zmiany czasów w mowie zależnej

 • Mowa zależna - ćwiczenia
 • Tworząc Mowę Zależną (Reported Speech) musimy pamiętać o właściwej zamianie czasów.

  z na
  a) Simple Present: Simple Past
  b) Simple Past: Past Perfect
  c) Present Perfect:
  d) Past Perfect:
  e) will would
  Progressive Forms
  f) am / is was
  g) are were
  h) was / were had been
  i) has been
  j) had been
  z na
  a) Tom: "I write a letter". Tom said (that) he wrote a letter.
  b) Tom: "I wrote a letter". Tom said (that) he had written a letter.
  c) Tom: "I have written a letter".
  d) Tom: "I had written a letter".
  e) Tom: "I will write a letter". Tom said (that) he would write a letter.
  Progressive Forms
  f) Tom: "I am writing a letter". Tom said (that) he was writing a letter.
  g) Tom: "They are writing a letter". Tom said (that) they were writing a letter.
  h) Tom: "I was writing a letter". Tom said (that) he had been writing a letter.
  i) Tom: "I have been writing a letter".
  j) Tom: "I had been writing a letter".
Twoja wyszukiwarka