Tworzenie liczby mnogiej odpowiedzi

Liczba pojedyncza Liczba mnoga Polskie znaczenie
cat cats koty
dog dogs psy
house houses domy
potato potatoes ziemniaki
tomato tomatoes pomidory
class classes klasy
box boxes pudełka
watch watches zegarki
bush bushes krzaki
kilo kilos kilogramy
photo photos zdjęcia
piano pianos pianina, fortepiany
soprano sopranos soprany
country countries kraje
baby babies niemowlęta, dzieci
fly flies muchy
day days dni
boy boys chłopcy
leaf leaves liście
loaf loaves bochenki chleba