Język angielski okresy warunkowe

Ćwiczenie

Uzupełnij następujące zdania w języku angielskim odpowiednimi formami wyrazów w nawiasach w pierwszym okresie warunkowym. Dopasuj następujące zdania zwracając uwagę na zgodność czasów w określonych okresach warunkowych w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Okresy warunkowe
If you give me $20
If I had noticed the door was open
If you told me you'd seen a ghost
If I had had more money
If you leave the key under the doormat
If she had told me her life story
Unless my watch is wrong
If I knew how to repair it
If he hadn't told the truth