Kolokacje angielskie ćwiczenie

Dopasuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe kolokacje w języku angielskim.
listen to
count
say
speak
drink
write
do
practise
match
ask