Present Perfect Continuous

Gramatyczne objaśnienia Budowa Present Perfect Continuous
Zastosowanie Present Perfect Continuous
Pytania w Present Perfect Continuous
Przeczenia w Present Perfect Continuous
Strona bierna w Present Perfect Continuous
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect Continuous
Ćwiczenia Present Perfect Continuous

Angielski czas Present Perfect Continuous jest także określany jako czas Present Perfect Progressive i jak już sama nazwa wskazuje należy on do czasów teraźniejszych. W tym dziale naszej strony internetowej można znaleźć szczegółowe informacje na temat tworzenia i stosowania tego czasu. Chcąc poznać konkretne zagadnienia wystarczy wbrać określone zakładki umieszczone powyżej.

Czas ten stanowi swoistego rodzaju połączenie dwóch czasów tj. Present Perfect i Present Continuous określany także jako Present Progressive. Jeżeli już wcześniej poznaliśmy te dwa czasu, to sposób tworzenia czasu Present Perfect Continous nie powinien nam przysporzyć większych trudności.