Kolokacje w języku angielskim ćwiczenie

Dopasuj podane wyrazy aby utworzyć prawidłowe angielskie kolokacje.
personal
we’re in
see you
he’s 20 years
an email
to introduce
in the correct
go
ask
Hurry