Quiz z angielskich zwrotów i wyrażeń

Wybierz właściwe odpowiedzi.