Want you to do something

Ćwiczenie

Uzupełnij puste pola używając konstrukcji want you to do, tak aby oddać znaczenie wyrażenia umieszczonego w nawiasach powyżej zdań.

Potrzebujesz pomocy?

Bezokolicznik
1 (you must send me a text message)
I want me a text message.
2 (please don’t wait for me)
I don’t want for me
3 (you must come with me)
I want with me
4 (shall I come with you?)
Do you want me with you?
5 (listen carefully)
I want carefully
6 (please don't be angry)
I don't want with me
7 (shall I wait for you?)
Do you want me for you?
8 (don't phone me tonight)
I don’t want me tonight
9 (you must meet Sarah)
I want Sarah
10 (shall I make some coffee?)
Do you want me some coffee?