Angielskie fiszki

Fiszki: przetłumacz wyrażenia na język polski. Naciśnij przycisk Next word (następny wyraz) i postaraj się przypomnieć polskie wyrażenie o tym samym znaczeniu co wyrażenie wyświetlone i następnie ponownie naciśnij przycisk Next word, aby sprawdzić czy dobrze zapamiętałeś.
practise this conversationćwicz tą rozmowę
fine, thanksdobrze, dziękuję
introduce a studentprzedstaw studenta
ask the questionszadaj pytania
answer the questionsodpowiedz na pytania
capital citiesstolice
classroom instructionspolecenia w klasie
first nameimię
listen and repeatposłuchaj i powtórz
correct placepoprawne miejsce
Wednesday and Thursdayśroda i czwartek
Friday and Saturdaypiątek i sobota
see you laterdo zobaczenie później
use your namesużyj swoich imion
three numberstrzy liczby
mixed-up letterswymieszanie litery
common wordspowszechne wyrazy
write the numbersnapisz liczby
the missing lettersbrakujące litery
check your spellingsprawdź pisownię
do the calculationswykonaj obliczenia
complete the conversationuzupełnij rozmowę
repeat the conversationpowtórz rozmowę
the words abovewyrazy powyżej
say the alphabetpowiedz alfabet
listen and checkposłuchaj I sprawdź
how manyile
you can seety możesz zobaczyć
follow the instructionspostępuj według instukcji
to know Englishznać angielski
write in your notebooknapisz w twoim notatniku
sit on the chairusiądź na krześle
open the windowotwórz okno
complete the gapsuzupełnij luki