Nazwy miast i państw w języku angielskim

Dopasuj nazwy miast z nazwami państsw w języku angielskim.
Hamburg
Bangkok
Liverpool
Warsaw
Beijing
Buenos Aires
Cairo
Barcelona
Rome
San Diego