Angielskie fiszki

 • ćwicz tą rozmowę
 • dobrze, dziękuję
 • przedstaw studenta
 • zadaj pytania
 • odpowiedz na pytania
 • stolice
 • polecenia w klasie
 • imię
 • posłuchaj i powtórz
 • poprawne miejsce
 • środa i czwartek
 • piątek i sobota
 • do zobaczenie później
 • użyj swoich imion
 • trzy liczby
 • wymieszanie litery
 • powszechne wyrazy
 • napisz liczby
 • brakujące litery
 • sprawdź pisownię
 • wykonaj obliczenia
 • uzupełnij rozmowę
 • powtórz rozmowę
 • wyrazy powyżej
 • powiedz alfabet
 • posłuchaj I sprawdź
 • ile
 • ty możesz zobaczyć
 • postępuj według instukcji
 • znać angielski
 • napisz w twoim notatniku
 • usiądź na krześle
 • otwórz okno
 • uzupełnij luki
 • practise this conversation
 • fine, thanks
 • introduce a student
 • ask the questions
 • answer the questions
 • capital cities
 • classroom instructions
 • first name
 • listen and repeat
 • correct place
 • Wednesday and Thursday
 • Friday and Saturday
 • see you later
 • use your names
 • three numbers
 • mixed-up letters
 • common words
 • write the numbers
 • the missing letters
 • check your spelling
 • do the calculations
 • complete the conversation
 • repeat the conversation
 • the words above
 • say the alphabet
 • listen and check
 • how many
 • you can see
 • follow the instructions
 • to know English
 • write in your notebook
 • sit on the chair
 • open the window
 • complete the gaps