Angielskie przymiotniki dzierżawcze ćwiczenie

Wybierz właściwe formy czasowników dzierżawczych stosowanych w języku angielskim aby uzupełnić zdania poniżej.
Hi! name is Ed Turner.
This is Bob with (jego) wife.
This is Thelma with (jej) two children.
names are Bob and Tracy.
I want to wash (moje) hands.
She wants to wash (jej) hands.
We want to wash (nasze) hands.
They want to wash (ich) hands.
Do you want to wash (twoje) hands.
He walks with (jego) two children.