Narodowości i kraje w języku angielskim ćwiczenie

Explanations: Countries - Nationalities Countries - Nationalities
Test: Adjectives Nouns
 • COUNTRY
 • America
 • Argentina
 • Austria
 • Autralia
 • Belgium
 • Brazil
 • Britain
 • China
 • the Czech Republic
 • Denmark
 • England
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Holland
 • Hungary
 • Indonesia
 • Ireland
 • Japan
 • Mexico
 • Poland
 • Russia
 • Scotland
 • the Slovak Republic
 • Sweden
 • Switzerland
 • Thailand
 • The USA
 • ADJECTIVE
 • American
 • Argentinian
 • Austrian
 • Australian
 • Belgian
 • Brazilian
 • British
 • Chinese
 • Czech
 • Danish
 • English
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Dutch
 • Hungarian
 • Indonesian
 • Irish
 • Japanese
 • Mexican
 • Polish
 • Russian
 • Scottish
 • Slovak
 • Swedish
 • Swiss
 • Thai
 • American
 • NOUN
 • an American
 • an Argentinian
 • an Austrian
 • an Australian
 • a Belgian
 • a Brazilian
 • a Briton/Britisher
 • a Chinese
 • a Czech
 • a Dane
 • an Englishman/Englishwoman
 • a Finn
 • a Frenchman/Frenchwoman
 • a German
 • a Greek
 • a Dutchman/Dutchwoman
 • a Hungarian
 • an Indonesian
 • an Irishman/Irishwoman
 • a Japanese
 • a Mexican
 • a Pole
 • a Russian
 • a Scot
 • a Slovak
 • a Swede
 • a Swiss
 • a Thai
 • an American