Nazwy zawodów po angielsku 2

Kto wykonuje następujące czynności. Dopasuje nazwy zawodów w języku angielskim.
a waiter / waitress
a businessman
an au pair
a carpenter
a cook / chef
a farmer
a vet
a hairdresser
a doctor
a mechanic