Szyk wyrazów w angielskich zdaniach ćwiczenie 5

Uszereguj następujące wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne pytanie w języku angielskim.