Fiszki po angielsku - odpowiedzi

 • pozwolenie
 • możliwość
 • zakryj dialogi
 • popatrz na obrazki
 • przepraszam
 • nie możesz parkować tutaj
 • dlaczego nie
 • podwójna żółta linia
 • parking
 • nie mogę przyjść
 • naprawdę jest mi przykro
 • jestem zły na ciebie
 • on jest smutny
 • koniec rozmowy
 • wymienić pieniądze
 • używać internetu
 • robić zdjęcia w muzeach
 • jeździć samochodem szybko
 • płacić kartą kredytową
 • parkować
 • przyjść
 • iść do domu
 • widzieć
 • słyszeć
 • słuchać
 • grać w piłkę nożną
 • palić w barach
 • chodzić na zakupy w niedziele
 • bez płacenia
 • herbata bez cukru
 • wysyłać osobiste maile
 • mieć przerwę na kawę
 • marzyć o podróżowaniu
 • życie w przestrzeni kosmicznej
 • grawitacja w przestrzeni kosmicznej
 • plastykowe pojemniki
 • talerz
 • wyjść na zewnątrz
 • nosić specjalne ubrania
 • spiwór
 • permission
 • possibility
 • cover the dialogues
 • look at the pictures
 • excuse me
 • you can’t park here
 • why not?
 • a double yellow line
 • a car park
 • I can’t come
 • I’m really sorry
 • I’m angry with you
 • he is sad
 • the end of the conversation
 • to change money
 • to use the Internet
 • to take photos in museums
 • to drive fast
 • to pay by credit card
 • to park
 • to come
 • to go home
 • to see
 • to hear
 • to listen to
 • to play football
 • to smoke in bars
 • to go shopping on Sundays
 • without paying
 • tea without sugar
 • to send personal emails
 • to have a coffee break
 • to dream of travelling
 • life in space
 • gravity In space
 • plastic containers
 • a plate
 • to go outside
 • to wear special clothes
 • a sleeping bag