Fiszki po angielsku

Fiszki po angielsku. Aby rozpocząć kliknij wyraz NEXT a następnie przetłumacz wyświetlony wyraz angielski na język polski. Aby sprawdzić swoją odpowiedź ponownie kliknij NEXT.
pozwoleniepermission
możliwośćpossibility
zakryj dialogicover the dialogues
popatrz na obrazkilook at the pictures
przepraszamexcuse me
nie możesz parkować tutajyou can’t park here
dlaczego niewhy not?
podwójna żółta liniaa double yellow line
parkinga car park
nie mogę przyjśćI can’t come
naprawdę jest mi przykroI’m really sorry
jestem zły na ciebieI’m angry with you
on jest smutnyhe is sad
koniec rozmowythe end of the conversation
wymienić pieniądzeto change money
używać internetuto use the Internet
robić zdjęcia w muzeachto take photos in museums
jeździć samochodem szybkoto drive fast
płacić kartą kredytowąto pay by credit card
parkowaćto park
przyjśćto come
iść do domuto go home
widziećto see
słyszećto hear
słuchaćto listen to
grać w piłkę nożnąto play football
palić w barachto smoke in bars
chodzić na zakupy w niedzieleto go shopping on Sundays
bez płaceniawithout paying
herbata bez cukrutea without sugar
wysyłać osobiste maileto send personal emails
mieć przerwę na kawęto have a coffee break
marzyć o podróżowaniuto dream of travelling
życie w przestrzeni kosmicznejlife in space
grawitacja w przestrzeni kosmicznejgravity in space
plastykowe pojemnikiplastic containers
talerza plate
wyjść na zewnątrzto go outside
nosić specjalne ubraniato wear special clothes
spiwóra sleeping bag