Future Perfect charakterystyczne słówka

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect
Zastosowanie czasu Future Perfect
Charakterystyczne słówka w Future Perfect
Mowa zależna w czasie Future Perfect
Strona bierna w czasie Future Perfect
Ćwiczenia Future Perfect

W przypadku czasu Future Perfect za charakterystyczne wyrazy możemy uznać te wyrażenia które wskazują, że określona czynność mająca miejsce w przyszłości zakończy się przed nimi. Do takich charakterystycznych wyrazów możemy zaliczyć między innymi:

by the time

by

in 2015

in two hours's time