Future Perfect strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect
Zastosowanie czasu Future Perfect
Charakterystyczne słówka w Future Perfect
Mowa zależna w czasie Future Perfect
Strona bierna w czasie Future Perfect
Ćwiczenia Future Perfect

Budowę strony biernej (passive voice) w czasie Future Perfect rozpocznijmy od przedstawiena dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej (active voice), natomiast drugie jest w stronie biernej.

I will have written a letter.
The letter will have been written.

Jak widzimy na pokazanym wyżej przekładzie w zdaniu w stronie biernej możemy wyróżnić następujące elementy:

podmiot + will + have + been + past participle

Zdania w Passive Voice a omawianym przez nas czasie składają się z następujących części: podmiot zdania, czasownik posiłkowy will, który nie znajduje swojego odpowiednika w języku polskim. Kolejnym elementem jest czasownik have, który służy do pokazania, że mamy do czynienia z czasem Perfect, a następnie użyta jest forma czasownika been, która jest charakterystyczna dla strony biernej czasów Perfect. Na końcu konstrukcji Passive Voice użyta jest forma past participle, która jest dokładnie taka sama jak przy tworzeniu czasu Future Perfect.

I will have written a letter.
(Ja) Napiszę list.
The letter will have been written.
List będzie napisany.