Past Perfect charakterystyczne słówka

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect
Zastosowanie czasu Past Perfect
Charakterystyczne słówka w Past Perfect
Mowa zależna w Past Perfect
Strona bierna w Past Perfect
Ćwiczenia Past Perfect

Czas Past Perfect w języku angielskim może być używany z określonymi charakterystycznymi słówkami. Należy jednak zaznaczyć, że słowa te nie są charakterystyczne wyłącznie dla tego czasu. Można je również spotkać w zdaniach w innych czasach. Poniżej przedstawiamy określniki czasu jakie są charakterystyczne dla angielskiego czasu zaprzeszłego.

When

Zdania w czasie Past Perfect używane są po when, kiedy chcemy podkreślić, że pierwsza czynność została zakończona zanim druga czynność się rozpoczęła:

When she had shut the door I opened the window.
Kiedy ona zamknęła drzwi otworzyłem okno.
Oznacza to, że czekałem, aż ona zamknie drzewi, żeby otworzyć okno.

When she had seen all the paintings she said she was ready to leave.
Kiedy zobaczyła wszystkie malowidła powiedziała, że jest gotowa żeby iść.
Oznacza to, że po obejrzeniu wszystkich malowideł, stwierdziła, że może iść.

Jeżeli porównamy zdanie powyżej ze zdaniem:
When she saw all the paintings she said she was ready to leave.
Może to oznaczać, że natychmiast jak zobaczyła malowidła oznajmiła, że może iść.

As soon as, the moment, immediately

Czas Past Perfect może być podobnie użyty z takimi określeniami jak: as soon as, the moment, immediately w podobnej funkcji jak było pokazane wcześniej w przypadku when.

Before

Czas zaprzeszły (Past Perfect) może być użyty z till, until, before, jeżeli chcemy podkreślić ukończenie lub oczekiwane ukończenie określonej czynności. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli mamy do czynienia z następującą konstrukcją:

till/until + past perfect + past simple

wówczas czynność w czasie Past Simple może poprzedzać czynność w czasie Past Perfect.
He refused to go till he had seen all the documents.
Odmówił, żeby iść do czasu, aż zobaczył wszystkie dokumenty.
He didn't wait till we had finished our meal.
Nie czekał, aż skończymy nasz posiłek.

Z kolei w przypadku następującej konstrukcji:

before + past perfect + past simple

czynność wyrażona w czasie Past Simple zawsze będzie poprzedzała czynność w czasie Past Perfect.
Before we had finished our meal he told us to go back to work. Zanik skończyliśmy nasz posiłek, powiedział nam, żebyśmy wracali do pracy. Before we had walked ten kilometers he complained of sore feet. Zanim przeszliśmy 10 kilometrów, skarżył się na bolące stopy.

After

Czas Past Perfect jest używany po after.
They decided to go out, after they had had breakfast.
Postanowili wyjść, po tym jak zjedli śniadanie. oznacza to, że najpierw zjedli śniadanie a następnie postanowili wyjść.

Already

Przysłówki często kojarzone z czasem Present Perfect takie jak: already, ever, for, just, never, never ... before, since są również często używane z czasem Past Perfect, aby podkreślić kolejność wydarzeń.
When I rang, Chris had already left.
Kiedy zadzwoniłem, Chris już wyszedł.
The girls liked the zoo. They had never seen wild animals before.
Dziewczęta lubiły zoo. One nigdy wcześniej nie widziały dzikich zwierząt.