Present Perfect Continuous budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa Present Perfect Continuous
Zastosowanie Present Perfect Continuous
Pytania w Present Perfect Continuous
Przeczenia w Present Perfect Continuous
Strona bierna w Present Perfect Continuous
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect Continuous
Ćwiczenia Present Perfect Continuous

Budowę czasu Present Perfect Continuous rozpoczniemy od przeanalizowania samej nazwy tego czasu. Present oznacza, że mamy do czynienia z czasem teraźniejszym, Perfect oznacza, że powinniśmy użyć wyrazów have lub has (dla trzeciej osoby liczby pojedynczej). Ostatnim wyrazem nazwy jest Continuous czyli oznacza to, że jest to czas ciągły mający w swojej formie czasownik z końcówką ing. Teraz spójrzymy na przykładowe zdanie w tym czasie.

I have been writing a letter.

Porównując to zdanie z wcześniejszym opisem widzimy, że znajdują się w nim wszystkiem wcześniej wymienione elementy.

podmiot + have
has
+ been + czasownik
z końcówką ing
+ dopełnienie

Zdania zbudowane w czasie Present Perfect Continuous składają się z następujących elementów: podmiotu zdania, formy teraźniejszej czasownika have lub has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, słówka been oraz czasownika z końcówką ing oraz dopełnienia (które jednak nie zawsze jest konieczne). Teraz zobaczmy jak będą wyglądały formy zdań w omawianym czasie dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / you have been jogging
finishing
swimming
running
He / She / it has been
Liczba mnoga
We / You / They have been going
eating
sleeping
watching

W języku angielskim bardzo często mamy do czynienia ze skróconymi formami czasów. Podobnie jest również w przypadku czasu Present Perfect Continuous. Tabelka poniżej przedstawia skrócone formy czasowników have i has. Gdy używamy tego czasu rozmawiając, skrócone formy nie są akcentowane i przez to są one mało zauważalne. Gdy posłuchamy rodowitych anglików posługujących się tym czasem to z całą pewnością trudno nam będzie usłyszeć skrócone formy. Szybciej usłyszymy been doing niż skróconą formę. To właśnie been ...ing będzie dla nas najbardziej zauważalnym sygnałem, że nas rozmówca posłużył się omawianym przez nas czasem.

Liczba pojedyncza
I / you 've been jogging
finishing
swimming
running
He / She / it 's been
Liczba mnoga
We / You / They 've been going
eating
sleeping
watching

W tym miejscu warto jest wspomnieć, że w języku angielskim istnieje grupa czasowników (stative verbs), które nie występują w formie z końcówką -ing. Odnoszą się one przeważnie do stanu niż działania. Należą do nich na przykład: like, love, understand, prefer, want, see, hear, appear, seem, belong, own. Z tymi czasownikami generalnie nie używamy czasu Present Perfect Continuous.

Czasowniki, które wyrażają czynność (dynamic verbs) mogą być użyte zarówno w czasie Present Perfect jak również Present Perfect Progressive.

Zasady pisowni przy tworzeniu czasu Present Perfect Continuous.

Czasowniki zakończone na -e make I have been making
write I have been writing
drive I have been driving
Czasowniki zakończone na -ee agree I have been agreeing
see I have been seeing
Czasowniki zakończone spółgłoską poprzedzoną samogłoską,
podwajają spółgłoskę
hit I have been hitting
let I have been letting
put I have been putting
run I have been running
sit I have been sitting
Czasowniki dwusylabowe:
ostatnia spółgłoska podwaja się gdy ostatnia sylaba jest akcentowana
forget forgetting
prefer preferring
upset upsetting
Czasowniki zakończone na -ie lie lying
tie tying
Czasowniki zakończone na -c picnic picnicking
Czasowniki zakończone na -y carry carrying
enjoy enjoying
hurry hurrying
Wyjątki! age ageing
dye dyeing
singe singeing
budget budgeting
enter entering