Present Perfect Continuous zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa Present Perfect Continuous
Zastosowanie Present Perfect Continuous
Pytania w Present Perfect Continuous
Przeczenia w Present Perfect Continuous
Strona bierna w Present Perfect Continuous
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect Continuous
Ćwiczenia Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Progressive (Present Perfect Continuous) jest używany, gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają.

I've been waiting for half an hour and she still hasn't turned up.

present perfect progressive

Gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i właśnie się zakończyły.

I'm so sorry I'm late. Have you been waiting long?

present perfect progressive

Present Perfect Continuous jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:

1. Gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają.

They have been working hard since morning.
I've been waiting for Vicky since two o'clock.

2. Gdy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i właśnie się zakończyły.

I'm so sorry I'm late. Have you been waiting long?

3. Gdy mówimy o czynnościach, których skutki są widoczne w tej chwili.

Look! It's been raining again.
Who has been using my shampoo?

4. W niektórych sytuacjach można stosować czas Present Perfect Continuous wymiennie
z czasem Present Perfect.

I have been teaching English for 15 years.
I have taught English for 15 years.

5. Gdy mówimy o stytuacjach, które potencjalnie nie będą miały końca.

He's been doing all sorts of silly things for years.