Present Perfect Continuous pytania

Gramatyczne objaśnienia Budowa Present Perfect Continuous
Zastosowanie Present Perfect Continuous
Pytania w Present Perfect Continuous
Przeczenia w Present Perfect Continuous
Strona bierna w Present Perfect Continuous
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect Continuous
Ćwiczenia Present Perfect Continuous

Naukę tworzenia pytań w czasie Present Perfect Continuous rozpocznijmy od przykładowego pytania w tym czasie.

Have you been writing a letter for 2 hours?

Tworząc pytania w czasie Present Perfect Continuous powinniśmy zmienić szyk wyrazów, używając przed podmiotem zdania wyrazu HAVE lub HAS, w zależności od tego z jaką osobą mamy do czynienia. W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej należy użyć HAS, a z pozostałymi osobami należy użyć HAVE.

Liczba pojedyncza
Have I / you been reading?
running?
living?
sailing?
Has he / she / it been
Liczba mnoga
Have we / you / they been swimming?
working?
sleeping?
watching?

Jeżeli tworzymy pytania rozpoczynające się do takich słówek pytających jak: WHAT, WHEN, WHY itp, musimy pamiętać o zastosowaniu wyżej wspomnianego zmienionego szyku wyrazów w zdaniu.

What have you been doing since two o'clock?