Przyimki

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Above

Angielskie znaczenie Tłumaczenie
to do something above board zrobić coś otwarcie, bez owijania w bawełnę
to be above oneself mieć o sobie wygórowaną opinię
to be above asking być zbyt dumnym, żeby zapytać
to be above suspicion być poza podejrzeniem
above all nade wszystko, przede wszystkim,
above all expectation nadspodziewanie
above and beyond ponadto, w dodatku
above the average ponad przeciętną
above ground nad ziemią
above market price powyżej ceny rynkowej
above me nade mną
above one's means ponad stan
above sea level nad poziomem morza
above the average powyżej przeciętnej
above the limit powyżej limitu
above the line nad kreską
above the ordinary ponad przeciętny, nadzwyczajny, nietuzinkowy
above the plan ponad plan
above-mentioned wyżej wymieniony
as above jak powyżej

Across

Angielskie znaczenie Tłumaczenie
across the road przez drogę
across the ocean przez ocean
across the room przez pokój
a bridge across a river most przez rzekę

After

Angielskie znaczenie Tłumaczenie
after dinner po obiedzie
after dark po zmroku
time after time raz za razem, raz po raz
after consultation with someone po konsultacji z kimś
a painting after Rubens obraz w stylu Rubensa
to make something after a model zrobić coś zgodnie z modelem
to do something after a fashion zrobić coś jako tako
after a while po pewnym czasie
after all mimo to, a jednak, przecież
after consideration po rozpatrzeniu
after date po terminie, po dacie
after deduction po potrąceniu
after due consideration po uważnym rozpatrzeniu
after effect skutek uboczny
after expiration po upływie terminu
after hours po godzinach
after long consideration po długim zastanowieniu
after much thought po długim namyśle
after one fashion na jedno kopyto
after receipt po otrzymaniu
after tax po opłaceniu podatków
after tax profit zysk po opodatkowaniu
after the example według przykładu, według wzoru
after tax remuneration wynagrodzenie po potrąceniu podatków
day after nazajutrz
day after day dzień po dniu
day after tomorrow pojutrze
one after another jeden po drugim
one after one jeden po drugim

Against

Angielskie znaczenie Tłumaczenie
against the rules niezgodnie z przepisami
against the law niezgodnie z prawem
to go against orders postępować niezgodnie z rozkazami
to vote against a motion głosować przeciw wnioskowi
to swim against the current płynać pod prąd
to work against time pracować na czas
to lean against the wall opierać się o ścianę
to act against someone's advice postępować wbrew czyjejś radzie
to act against one's conscience postępować wbres sumieniu
to sail against the tide płynąć pod prąd
to take precautions against fire podejmować środki zabezpieczające przed ogniem
to be/go against the grain pod włos