Ekologia i środowisko

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • acid rain
 • afforestation
 • air pollution
 • alternative sources of energy
 • atmosphere
 • biosphere
 • carbon dioxide
 • chemical dump
 • chlorofluorocarbons (CFCs)
 • conservation; protection
 • contamination
 • damage
 • deforestation
 • destruction
 • dump
 • ecological balance
 • ecosphere
 • ecosystem
 • endangered species
 • environment
 • environmental officer
 • exhaust gases
 • extinction
 • factory emission
 • fertilizers
 • food chain
 • food production
 • food sources
 • forest destruction
 • fossil fuels
 • global warming
 • global weather changes
 • greenhouse effect
 • hydrosphere
 • Iithosphere
 • Iitter
 • industrial chemicals
 • industrial waste
 • inhabitants
 • interdependence
 • killer air
 • natural habitat
 • natural resources
 • naturalist
 • nature reserve
 • nuclear accident
 • nuclear dump
 • nuclear fallout
 • nuclear waste
 • oxygen
 • ozone hole
 • ozone layer protection
 • ozone layer wycinanie
 • pesticides
 • planet
 • pollutants
 • pollution
 • population problem
 • radioactivity
 • rain forest
 • raw materials
 • recycling
 • renewabie energy
 • renewabie resources
 • sewage
 • sewage treatment plant
 • smog
 • smokestack; factory chimney
 • soil erosion
 • species
 • struggle for survival
 • sulphur dioxide
 • toxic fumes
 • ultraviolet rays
 • untreated sewage
 • waste
 • waste storage
 • water pollution
 • wildlife conservation
 • .
 • Przymiotniki
 • at serious risk
 • biodegradable
 • developed
 • developing
 • dying
 • environmental
 • global (problem)
 • green
 • harmful
 • harmless
 • in danger
 • overpopulated
 • polluted
 • pure
 • radioactive
 • rare (species)
 • renewabie
 • sustainable
 • under threat
 • wasteful
 • .
 • Czasowniki
 • to adapt to the environment
 • to alter the environ¬ment
 • to ban
 • to become extinct
 • to conserve (nature)
 • to create the environment
 • to destroy; to damage
 • to die out
 • to disturb
 • to dump
 • to emit
 • to endanger
 • to hunt
 • to live in harmony
 • to improve the environment
 • to keep a check on the environment
 • to lose (home habitat)
 • to poison
 • to pollute
 • to protect the environment
 • to recycle
 • to release; to give off
 • to save
 • to soak up
 • to solve (a problem)
 • to survive
 • to take in
 • to threaten
 • to work together; to cooperate
 • .
 • Potoczne wyrażenia
 • ecofarming
 • ecofreak
 • environment friendly
 • Friends of the Earth
 • green thinking
 • Greenpeace
 • lead an ecological campaign
 • Save the planet !
 • to enforce ecological laws
 • What can you do for the Planet?
 • Polskie znaczenie
 • kwaśny deszcz
 • zalesianie
 • zanieczyszczenie powietrza
 • alternatywne źródła energii
 • atmosfera
 • biosfera
 • dwutlenek węgla
 • wysypisko chemiczne
 • chlorofluorki
 • ochrona
 • zatrucie
 • uszkodzenie
 • wycinanie lasów
 • zniszczenie
 • wysypisko
 • równowaga ekologiczna
 • ekosfera
 • ekosystem
 • gatunek zagrożony
 • środowisko
 • pracownik ochrony środowiska
 • spaliny
 • wymarcie/wyginięcie
 • emisja zanieczyszczeń przemysłowych
 • nawozy
 • łańcuch pokarmowy
 • produkcja żywności
 • źródła pożywienia
 • niszczenie lasów
 • paliwa kopalne
 • ocieplenie klimatu ziemskiego
 • globalne zmiany pogodowe
 • efekt cieplarniany
 • hydrosfera
 • litosfera
 • śmieci
 • chemikalia przemysłowe
 • odpady przemysłowe
 • mieszkańcy
 • zależność wzajemna
 • śmiercionośne powietrze
 • środowisko naturalne
 • bogactwa naturalne
 • przyrodnik
 • rezerwy naturalne
 • wypadek nuklearny
 • wysypisko odpadów nuklearnych
 • opad nuklearny
 • odpady nuklearne
 • tlen
 • dziura ozonowa
 • ochrona warstwy ozonowej
 • warstwa ozonowa
 • środki owadobójcze
 • planeta
 • środki zatruwające środowisko
 • zanieczyszczenie
 • problem ludnościowy
 • radioaktywność
 • las tropikalny
 • surowce
 • przetwarzanie odpadów
 • energia odnawialna
 • zasoby odnawialne
 • ścieki
 • oczyszczalnia ścieków
 • smog
 • komin fabryczny
 • erozja gleb
 • gatunek
 • walka o przetrwanie
 • dwutlenek siarki
 • wyziewy trujące
 • promienie ultrafioletowe
 • ścieki nieoczyszczone
 • odpady
 • składowanie odpadów
 • zanieczyszczenie wody
 • ochrona przyrody
 • .
 • powrót do początku
 • narażony na poważne ryzyko
 • rozkładalny biologicznie
 • rozwinięty
 • rozwijający się
 • ginący
 • środowiskowy
 • światowy (problem)
 • "zielony"
 • szkodliwy
 • nieszkodliwy
 • w niebezpieczeństwie
 • przeludniony
 • zatruty/zanieczyszczony
 • nieskażony
 • radioaktywny
 • rzadki (gatunek)
 • odnawialny
 • wytrzymały
 • zagrożony
 • rozrzutny
 • .
 • powrót do początku
 • dostosować do potrzeb środowiska
 • zmieniać środowisko
 • zakazać
 • wymierać
 • chronić (przyrodę)
 • kształtować środowisko
 • zniszczyć
 • wyginąć
 • zakłócać
 • wyrzucać (na wysypisko)
 • emitować
 • narażać na niebezpieczeństwo
 • polować
 • żyć w harmonii
 • poprawić stan środowiska
 • monitorować środowisko
 • utracić (środowisko naturalne)
 • zatruwać
 • zanieczyszczać
 • chronić środowisko
 • przetwarzać (odpady)
 • wydzielać
 • oszczędzić/ocalić
 • wchłaniać
 • rozwiązać (problem)
 • przetrwać
 • przyjmować/chłonąć
 • zagrażać
 • współpracować
 • .
 • powrót do początku
 • rolnictwo ekologiczne
 • fanatyk ekologii
 • nieszkodliwy dla środowiska
 • Ruch Przyjaciół Ziemi
 • myślenie ekologiczne
 • ruch Greenpeace
 • prowadzić kampanię ekologiczną
 • Ocal planetę!
 • wprowadzać ustawy proekologiczne
 • Co możesz zrobić dla Twojej planety?
 • powrót do początku