Ekologia i środowisko

Translation: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • Rzeczowniki
 • alternatywne źródła energii
 • atmosfera
 • biosfera
 • bogactwa naturalne
 • chemikalia przemysłowe
 • chlorofluorki
 • dwutlenek siarki
 • dwutlenek węgla
 • dziura ozonowa
 • efekt cieplarniany
 • ekosfera
 • ekosystem
 • emisja zanieczyszczeń przemysłowych
 • energia odnawialna
 • erozja gleb
 • gatunek
 • gatunek zagrożony
 • globalne zmiany pogodowe
 • hydrosfera
 • komin fabryczny
 • kwaśny deszcz
 • łańcuch pokarmowy
 • las tropikalny
 • litosfera
 • mieszkańcy
 • nawozy
 • niszczenie lasów
 • ochrona
 • ochrona przyrody
 • ochrona warstwy ozonowej
 • ocieplenie klimatu ziemskiego
 • oczyszczalnia ścieków
 • odpady
 • odpady nuklearne
 • odpady przemysłowe
 • opad nuklearny
 • paliwa kopalne
 • planeta
 • pracownik ochrony środowiska
 • problem ludnościowy
 • produkcja żywności
 • promienie ultrafioletowe
 • przetwarzanie odpadów
 • przyrodnik
 • radioaktywność
 • rezerwy naturalne
 • równowaga ekologiczna
 • ścieki
 • ścieki nieoczyszczone
 • składowanie odpadów
 • śmieci
 • śmiercionośne powietrze
 • smog
 • spaliny
 • środki owadobójcze
 • środki zatruwające środowisko
 • środowisko
 • środowisko naturalne
 • surowce
 • tlen
 • uszkodzenie
 • walka o przetrwanie
 • warstwa ozonowa
 • wycinanie lasów
 • wymarcie/wyginięcie
 • wypadek nuklearny
 • wysypisko
 • wysypisko chemiczne
 • wysypisko odpadów nuklearnych
 • wyziewy trujące
 • zalesianie
 • zależność wzajemna
 • zanieczyszczenie
 • zanieczyszczenie powietrza
 • zanieczyszczenie wody
 • zasoby odnawialne
 • zatrucie
 • zniszczenie
 • źródła pożywienia
 • .
 • Przymiotniki
 • ginący
 • narażony na poważne ryzyko
 • nieskażony
 • nieszkodliwy
 • odnawialny
 • przeludniony
 • radioaktywny
 • rozkładalny biologicznie
 • rozrzutny
 • rozwijający się
 • rozwinięty
 • rzadki (gatunek)
 • szkodliwy
 • środowiskowy
 • światowy (problem)
 • w niebezpieczeństwie
 • wytrzymały
 • zagrożony
 • zatruty/zanieczyszczony
 • "zielony"
 • .
 • Czasowniki
 • chronić (przyrodę)
 • chronić środowisko
 • dostosować do potrzeb środowiska
 • emitować
 • kształtować środowisko
 • monitorować środowisko
 • narażać na niebezpieczeństwo
 • oszczędzić/ocalić
 • polować
 • poprawić stan środowiska
 • przetrwać
 • przetwarzać (odpady)
 • przyjmować/chłonąć
 • rozwiązać (problem)
 • utracić (środowisko naturalne)
 • wchłaniać
 • współpracować
 • wydzielać
 • wyginąć
 • wymierać
 • wyrzucać (na wysypisko)
 • zagrażać
 • zakazać
 • zakłócać
 • zanieczyszczać
 • zatruwać
 • zmieniać środowisko
 • zniszczyć
 • żyć w harmonii
 • .
 • Potoczne wyrażenia
 • Co możesz zrobić dla Twojej planety?
 • fanatyk ekologii
 • myślenie ekologiczne
 • nieszkodlIwy dla środowiska
 • Ocal planetę !
 • prowadzić kampanię ekologiczną
 • rolnictwo ekologiczne
 • ruch Greenpeace
 • Ruch Przyjaciół Ziemi
 • wprowadzać ustawy proekologiczne
 • Angielskie znaczenie
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • .
 • powrót do początku
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • ? ? ?
 • powrót do początku