Liczebniki od 1 do 10

Dopasuj podane liczebniki z angielskim nazwami.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10