Słownictwo: dopasuj wyrazy

Dopasuj polskie wyrazy z ich angielskimi odpowiednikami.
otworzyć
powiedzieć
napisać
pracować
słuchać
zamknąć
czytać
dać
uzupełnić
przeliterować