Pisownia: napisz po angielsku

Pisownia: napisz po angielsku.
1. to the radio. (posłuchaj)
2. your book. (przeczytaj)
3. your name. (powiedz)
4. Work in . (parach)
5. to these things in your classroom. (wskaż)
6. the phrases to the pictures. (dopasuj)
7. Listen and the instructions. (postępuj według)
8. Your partner what you say. (robi)
9. Put the words in the order. (właściwej, prawidłowej)
10. Put the words in the . (luki)