Angielskie słówka online

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
 • POLSKI
 • podwójne R
 • imię
 • pasażer
 • powtórz zdanie
 • lot do Londynu
 • idź pilnie
 • bramka B14
 • mam rezerwację
 • przeliteruj swoje nazwisko
 • usłysz róźnicę
 • zakreśl literę
 • ponumeruj obrazki
 • napisz litery
 • ćwicz mówienie tego
 • posłuchaj ponownie
 • więcej ludzi
 • uzupełnij tabelkę / wykres
 • jest czwarta godzina (rano)
 • jest czwarta godzina (wieczorem)
 • uźyj swojego nazwiska
 • zamknij drzwi
 • usiądź
 • popatrz na tablicę
 • idź na stronę 14
 • wstań
 • otwórz swoje książki
 • zrób / wykonaj czynności
 • recepcjonistka
 • słuchanie
 • mówienie
 • płaszcz
 • słownik
 • kawałek papieru
 • róźny dźwięk
 • lista
 • miasto
 • kraj / wieś
 • Dzień dobry (rano)
 • Dzień dobry (po południu)
 • Dobry wieczór
 • ANGIELSKI
 • double R
 • first name
 • a passenger
 • repeat a sentence
 • a flight to London
 • go urgently
 • gate B14
 • I have a reservation
 • spell your surname
 • hear the difference
 • circle the letter
 • number the pictures
 • write the letters
 • practise saying it
 • listen again
 • more people
 • complete the chart
 • it’s 4.00 a.m.
 • it’s 4.00 p.m.
 • use your surname
 • close the door
 • sit down
 • look at the board
 • go to page 14
 • stand up
 • open your books
 • do the actions
 • a receptionist
 • listening
 • speaking
 • a coat
 • a dictionary
 • a piece of paper
 • a different sound
 • a list
 • a city
 • a country
 • Good morning
 • Good afternoon
 • Good evening