Przyimki angielskie ćwiczenie

Wybierz właściwe angielskie przyimki pasujące do zdań poniżej.
Please go urgently gate B14.
Mr Pablo Torres Flight KLM ...
People the street
Listen the man.
Where are you ?
I’m from Olsztyn Poland.
In pairs, ask and answer the questions the box.
Look the board.
Stand .
Sit .