Czas Present Simple cwiczenia

Ćwiczenie Wpisz wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie w czasie Present Simple aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Czas Present Simple
1. There many people in Warsaw. (be)
2. I do my lessons. (must)
3. He an English citizen. (be)
4. Their brother a good son. (be)
5. They speak French. (can)
6. My friend many interesting books. (have)
7. Mary read Russian books. (can)
8. It so dark that I see nothing. (be / can)
9. We tell you the truth. (can)
10. We time to play. (have)