Szyk wyrazów w angielskich pytaniach ćwiczenie 3

Uszereguj wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne pytanie w języku angielskim.


Twoja wyszukiwarka