Szyk wyrazów w angielskich pytaniach ćwiczenie 4

Uszereguj wyrazy we właściwej kolejności aby utworzyć poprawne pytanie w języku angielskim.


Twoja wyszukiwarka