Fiszki do angielskiego

Fiszki do angielskiego. Aby rozpocząć kliknij wyraz NEXT a następnie przetłumacz wyświetlony wyraz angielski na język polski. Aby sprawdzić swoją odpowiedź ponownie kliknij NEXT.
życielife
uprawiam sportI do sport
życie jest różnelife is different
dużo turystówa lot of tourists
północ Norwegiithe north of Norway
krąg polarnythe Arctic Circle
jest widno, jasnoit is light
dwie godzinytwo hours
w ciemnościin the dark
trzy stopnie3 degrees
dużo śniegua lot of snow
szkoły są zamknięteschools are closed
jeżdźę na nartachI ski
skuter śnieżnya snowmobile
dzieci bawią się na zewnątrzchildren play outside
jeśli jest bardzo zimnoif it’s very cold
oni bawią się wewnątrzthey play inside
zostaję w domuI stay at home
zupełnie innecompletely different
24 godziny dziennie24 hours a day
cały czasall the time
my łowimy rybywe fish
my spacerujemywe walk
wolę latoI prefer the summer
powietrze jest czystethe air is clean
zostanę tutaj na zawszeI will stay here forever
kiedywhen
ktowho
co, jaki, jakawhat
gdziewhere
jakhow
pasażera passenger
powtórz zdanierepeat a sentence
lot do Londynua flight to London
idź pilniego urgently
bramka B14gate B14
mam rezerwacjęI have a reservation
recepcjonistkaa receptionist
płaszcza coat
róźny dźwięka different sound
listaa list
miastoa city