Czasowniki bez -ing w języku angielskim

Gramatyczne objaśnienia W języku angielskim występuje grupa czasowników, które nie tworzą formy z końcówką -ing. Do tej grupy należą następujące czasowniki. Ćwiczenia Czasowniki

Czasownik Znaczenie
adore uwielbiać
agree zgadzać się
appear wydawać się
apply mieć zastosowanie
astonish zadziwiać
be być
believe wierzyć
belong to należeć
concern dotyczyć
consist of składać się z
contain zawierać
cost kosztować
depend on zależeć od
deserve zasługiwać
desire życzyć sobie
detest nie cierpieć
dislike nie lubić
doubt wątpić
equal równać się, dorównywać
feel czuć, sądzić
fit pasować, być dopasowanym
forget zapominać
forgive wybaczać
guess sądzić
hate nienawidzić
have mieć, posiadać
hear słyszeć
hope mieć nadzieję
imagine wyobrażać sobie
impress wywierać wrażenie
include zawierać, obejmować
intend zamierzać
involve pociągać za sobą
know wiedzieć, znać
lack odczuwać brak, nie mieć
like lubić
love kochać
matter znaczyć, odgrywać rolę
mean znaczyć, mieć na myśli
measure mieć pewien rozmiar
mind zważać na coś, przejmować się czymś
need potrzebować
notice zauważać
owe być dłużnym, zawdzięczać
own posiadać, być właścicielem
perceive spostrzegać, uświadamiać sobie
please sprawiać przyjemność, dogadzać, cieszyć
possess posiadać
prefer woleć, przedkładać
presuppose zakładać z góry
realize uświadamiać sobie
recall przypominać sobie
recognize rozpoznawać
regard uważać, sądzić
remain pozostawać
remember pamiętać, przypominać sobie
require wymagać, żądać
resemble być podobnym
satisfy zaspokajać, zadowalać
see widzieć, rozumieć
seem wydawać się
smell mieć zapach
sound brzmieć
suffice wystarczyć, zadowolić
suit nadawać się
suppose przypuszczać, zakładać
surprise zaskakiwać, dziwić
taste mieć smak
tend skłaniać się ku czemuś
think sądzić, uważać
understand rozumieć, wnioskować
value cenić
want chcieć, pragnąć, potrzebować
weigh ważyć, mieć ciężar
wish życzyć sobie