Was, were w czasie Past Simple ćwiczenia

Ćwiczenie Wybierz właściwe formy czasownika być w czasie przeszłym prostym w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Czas Past Simple