Czas Past Perfect

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect
Zastosowanie czasu Past Perfect
Charakterystyczne słówka w Past Perfect
Mowa zależna w Past Perfect
Strona bierna w Past Perfect
Ćwiczenia Past Perfect

Czas Past Perfect Simple używamy w odniesieniu do czynności, które miały miejsce w przeszłości i które wydarzyły się przed inną czynnością mającą miejsce również w przeszłości. Nie zawsze jest konieczne opisywanie dwóch czynności w jednym zdaniu. Jeżeli jasno z kontekstu wynika, że mamy do czynienia z dwoma wydarzeniami i chcemy zaznaczyć, że jedno z nich odbyło się pierwsze, wówczas powinniśmy użyć czasu Past Perfect. Zdania poniżej pokazują użycie czasu omawianego czasu.

When we arrived they had gone home.
After she had passed all the exams she got her diploma.
She explained what she had meant.
I had never been to the UK.